SFO Frihjulet

Frihjulet

Frihjulet er vores SFO. Det er vigtigt for os at give børnene en fritid i SFO'en med tryghed og trivsel.


Åbningstider

Mandag-fredag: 6.30 - 16.30


Priser for SFO - skoleåret 2023/2024 og 2024/2025

Prisen er ens, uanset antal tilmeldte børn. Indmeldelse skal ske senest d. 15. i måneden eller efter særlig aftale. Ved udmeldelse gælder løbende måned + en måned. 


  • SFO Morgen/enkelt, fast eftermiddag: kr. 400,00 pr. måned
  • SFO Eftermiddag: kr. 1.000,00 pr. måned
  • SFO Heldag : kr. 1.150,00 pr. måned
  • Ferieuger: kr. 350,00 pr. uge (to uger i juli, efterårs- og vinterferie)


Beløbet indbetales på skolens konto

Sparekassen Sjælland, kontonr.: 0524 467331


Der betales for 11 måneder (juli er betalingsfri) og beløbet skal stå på skolens konto senest den første hverdag.


Kalender for skoleåret 2023/2024 og 2024/2025

Lysgrå = Almindelige skoledage

Hvid = ikke-skoledage, men SFOen er åben og uden ekstraordninær betaling.

Grøn = Frihjulet holder lukket


På Flakkebjerg Friskole har vi:


 • Tæt voksen/barn forhold
 • Morgensamling og fællessang
 • Maks. 20 børn pr. klassetrin
 • God tid til at hjælpe det enkelte barn
 • Mulighed for individuelle hensyn og udfordringer, fagligt som socialt.
 • Tid til fordybelse i fag og emner
 • Mulighed for sammenhænge i aktiviteterne
 • Værdiskabende aktiviteter
 • Tæt kontakt mellem skole og hjem
 • Flexibilitet og hurtig beslutningsproces
 • Høj faglighed og kreativitet
 • Stor naturgrund med plads til leg og udfoldelse af det gode børneliv/ungeliv
 • Anerkendende og inkluderende læringsmiljøer
 • Virkelighedsnære læringsmiljøer i samspil med forenings-, kultur og erhvervsliv