FORVENTNINGER TIL FAMILIEN

Her kan du læse hvad vi forventer af familien


For at vi kan give børnene en god oplevelse i såvel skole som SFO, har man som forælder visse forpligtelser:


Samarbejde
I skolen afholdes forældremøder. På møderne informeres om – og diskuteres vigtige ting, der rør sig i børnegrupperne. Derudover er forældremøderne med til at skabe et socialt sammenhold både blandt forældre og børn. Derfor forventer vi også, at alle børn er repræsenteret på disse møder samt til skole/hjem-samtalerne omkring det enkelte barn.


Som forælder er man ansvarlig for at ens barn har de bedste betingelser for en god dag med hjemmefra hver dag, hvilket betyder at barnet møder til tiden, er forberedt til dagens gøremål med morgenmad i maven, en udhvilet krop og hjerne efter en god nattesøvn, har tøj og en pakkenskoletaske med til en god skoledag.


Arrangementer
Flakkebjerg Friskoles værdigrundlag lægger op til at det er vigtigt, at der afholdes sociale arrangementer, der bygger på lokalområdets traditioner. Det vil for eksempel være årets første og sidste skoledag (begge dage ligger i weekenden). Dette er festdage for alle med tilknytning til skolen. Det kan også være skolefest, juletræsfest og lignende. Disse arrangementer er ligeledes vigtige for sammenholdet og børnenes generelle trivsel. Vi stiller ikke noget krav om deltagelse heri. Dog håber vi, at man som forælder bakker op om skolens sociale arrangementer i det omfang, det er muligt.


Arbejdsdage
Arbejdsdagene er med til at sikre, at skolen og SFO’en vedligeholdes, så børnene får de bedst tænkelige fysiske rammer. Derudover skaber det et rigtig godt sammenhold på kryds og tværs og målet er, at vi hygger os med det.


Børnene er naturligvis med til arbejdsdagene, hvilket dels gør, at de oplever Flakkebjerg Friskole som én stor familie – dels at de passer endnu bedre på vores ting.
Arbejdsopgaverne varierer over alt fra rengøring, mindre male-projekter og havearbejde til småreparationer. Desuden er der et hold, der står for forplejningen. Vi stiller krav om, at man som forælder deltager i 1 af de 2 arbejdsdage, der afholdes hvert år. På arbejdsdagene deltager ligeledes personale og bestyrelsesmedlemmer.


Som forældre på Flakkebjerg Friskole er man med til at passe på vores allesammens lokalområde, man bruger den omgivende natur og passer på den f.eks. ved at rydde op efter sig, man brugerområdets offentlige trafik (hvis muligt) for derved at være med til at sikre offentligt trafik og dermed kørsel til og fra skole i fremtiden. Man støtter op omkring det lokale erhvervsliv, på den måde sikres det samtidig, at erhvervslivet også støtter op omkring Flakkebjerg Friskole.