Vedtægter

Vedtægter


Vedtægter for den selvejende institution Flakkebjerg Friskole er vedtaget af bestyrelsen d. 4. maj 2023

Vedtægterne er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet d. 8. juni 2023

Vedtægterne er offentliggjort d. 8. juni 2023


Klik herunder for at læse dem:


Vedtægter