Erklæringer

Erklæringer


Erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet mv. findes her:


Erklæringer