Tilsynsførende

Tilsynsførende

Skolens tilsynsførende indstilles af bestyrelsen og vælges ved skolens generalforsamling.
Tilsynsførende indberetter sin tilsynsrapport på Tilsynsportalen og afholder desuden en
beretning ved generalforsamlingen.
I perioden 2023-24 er Søren Fossdal Hesselberg valgt som tilsynsførende.

Medlemsskab

Vi opfordrer alle med interesse i støtteforeningens arbejde at blive medlem, for derved at bidrage
til at give børnene spændende oplevelser, redskaber til undervisning, samt sociale events, der
styrker sammenholdet iblandt skolens elever.


Indmeldelse
Du kan give din støtte ved at melde dig ind i friskolens skolekreds, derved er du samtidig medlem
af støtteforeningen,

2 medlemskaber - men kun 1 kontingent.


Du indmelder dig her: Skolekredsen 


Du vælger selv hvor aktiv du vil være i dine medlemskaber, men du skal vide, at du har muligheden for at:


● Stille op til bestyrelserne og har stemmeret
● Deltage i arrangementer
● Være hjælper ad hoc til arrangementer, arbejdsdage m.m
● Nøjes med at støtte økonomisk med 200 kr. årligt


Registrering og betaling
Ved registrering af indmeldelse udsendes der efterfølgende opkrævning. Kontingent (200 kr pr.
medlem) bedes indbetales på det fremsendte kontonummer.

Bestyrelsen

Formand: Dina Wulff Sørensen

Næstformand: Peter Svendsen

Kasserer: Berit Vangsgaard

Sekretær: Johnny B. Rasmussen

Medlem: Lars L. Friis


Foreningens mailadresse: Flakkebjergfriskolesstottefore@gmail.com

Generalforsamling

Generalforsamlingen er vores højeste myndighed og afholdes hvert år i perioden 1. marts til 1. juli (indtil nu; samme aften som skolen afholder sin). Den bekendtgøres senest 14 dage i forvejen ved indkaldelse pr. brev eller e-mail til foreningens medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden mindst 5 dage i forvejen.

(Åbner PFD)