Økonomi

Økonomi

Her på siden kan du få det nødvendige overblik, og finde svar på de spørgsmål, der vil berøre jeres økonomi i forbindelse med skolen. 

Optagelse på skolen


    • Indmeldelsesgebyr: kr. 600,00
    • Optagelsesgebyr: kr. 600,00


Priser for skole - skoleåret 2023/2024 og 2024/2025


    • Første barn: kr. 1.300,00 pr. måned
    • Andet barn: kr. 1.100,00 pr. måned
    • Tredje barn (og efterfølgende børn): kr. 900,00 pr. måned


Beløbet indbetales på skolens konto

Sparekassen Sjælland, kontonr.: 0524 0000467331


Der betales for alle årets 12 måneder og beløbet skal stå på skolens konto senest den første hverdag.

Ved udmeldelse betales for løbende måned + en måned. 


Fripladstilskud


Det er muligt at søge om fripladstilskud via Fordelingssekretariatet. 

Det kan du læse mere om på deres hjemmeside: 

https://www.fskr.dk/tilskud/friplads/


Kontakt os på info@flakkebjerg-friskole.dk for ansøgningsskema og nærmere information.