Optagelsesprocedure

Optagelses-/opskrivningsprocedure


Ønsker I at blive en del af Flakkebjerg Friskole?
At indmelde sit barn på Flakkebjerg Friskole er et aktivt tilvalg af skolen og dens
værdier. Inden opskrivning har man derfor pligt til at orientere sig om skolens
værdigrundlag og forventninger på hjemmesiden.
Læs mere nedenfor.


Er I forældre til et børnehavebarn og ønsker opskrivning til
børnehaveklassen?


o Udfyld Opskrivningsskemaet på hjemmesiden.


o Ved opskrivning indbetales et opskrivningsgebyr på 600 kr. til skolens
konto: Reg: 0524 Konto: 0000467331.


o Når opskrivningsskemaet og opskrivningsgebyret er modtaget,
bekræftes jeres opskrivning på venteliste.


o Når man er skrevet op, vil alle dem som står øverst på ventelisten blive
indkaldt til samtale i efteråret inden skolestart. Alle modtager besked
om, om man har fået en plads. Søskende og ansattes børn har
fortrinsret.


Er I forældre til et skolebarn og ønsker plads i en af skolens klasser


o I bedes kontakte skolen og høre om der er plads.


o Hvis der er plads, aftales der tid til et besøg og en samtale med skolens
leder. Herefter kommer eleven på prøve i en uge. På baggrund af
prøveugen beslutter skole, forældre og elev om eleven skal optages og
indmeldes på skolen


o Hvis IKKE der er plads, skriver man sit barn op ved at udfylde
opskrivningsskemaet (indsæt link) på hjemmesiden og indbetale
opskrivningsgebyr på 600 kr. til skolens konto:
Reg: 0524 Konto: 0000467331.


Når disse er modtaget bekræftes jeres opskrivning på venteliste. Man
vil herefter blive kontaktet hvis der kommer en ledig plads.

Samtidig med optagelse af dit barn bliver du/I indmeldt i Forældrekredsen.
Dermed opnås stemmeret på vores årlige generalforsamling i marts/april.
Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om det at være en del af
Flakkebjerg Friskole.


Hvis man har spørgsmål eller ønsker en rundvisning på skolen, kontakt da skolen
på tlf. 30643460 eller info@flakkebjerg-friskole.dk