Støtteforeningen

Støtteforeningen

I Støtteforeningen for Flakkebjerg friskole arbejder vi aktivt for Flakkebjerg friskole i håb om at gøre børnenes hverdag lidt sjovere. Det gør vi bl.a. ved at stå for diverse arrangementer og initiativer, hvor vi tjener penge til skolen. Se konkrete eksempler
nedenfor.


Vi er en flok engagerede ildsjæle, der med hver vores kompetencer bidrager med input, idéer og/eller hænder, som kan gøre en positiv forskel for skolens børn.


Hvis du har et par timer i ny og næ og lyst til at være med, er du velkommen til at kontakte os på mail:

flakkebjergfriskolesstottefore@gmail.com


Al hjælp er kærkommen! 


Eksempler på vores arbejde/bidrag:

  • Salg ifm. første skoledag og skolefester, evt. åbent hus.
  • Søge fonde, som er i tråd med skolens værdier og mål, der kan bidrage til gennemførelse af opgaver, som ikke naturligt løses af skolens økonomiske administration.

Medlemsskab

Vi opfordrer alle med interesse i støtteforeningens arbejde at blive medlem, for derved at bidrage
til at give børnene spændende oplevelser, redskaber til undervisning, samt sociale events, der
styrker sammenholdet iblandt skolens elever.


Indmeldelse
Du kan give din støtte ved at melde dig ind i friskolens skolekreds, derved er du samtidig medlem
af støtteforeningen,

2 medlemskaber - men kun 1 kontingent.


Du indmelder dig her: Skolekredsen 


Du vælger selv hvor aktiv du vil være i dine medlemskaber, men du skal vide, at du har muligheden for at:


● Stille op til bestyrelserne og har stemmeret
● Deltage i arrangementer
● Være hjælper ad hoc til arrangementer, arbejdsdage m.m
● Nøjes med at støtte økonomisk med 200 kr. årligt


Registrering og betaling
Ved registrering af indmeldelse udsendes der efterfølgende opkrævning. Kontingent (200 kr pr.
medlem) bedes indbetales på det fremsendte kontonummer.

Bestyrelsen

Formand: Dina Wulff Sørensen

Næstformand: Peter Svendsen

Kasserer: Berit Vangsgaard

Sekretær: Johnny B. Rasmussen

Medlem: Lars L. Friis


Foreningens mailadresse: Flakkebjergfriskolesstottefore@gmail.com

Generalforsamling

Generalforsamlingen er vores højeste myndighed og afholdes hvert år i perioden 1. marts til 1. juli (indtil nu; samme aften som skolen afholder sin). Den bekendtgøres senest 14 dage i forvejen ved indkaldelse pr. brev eller e-mail til foreningens medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden mindst 5 dage i forvejen.

(Åbner PDF)

Støtteforeningens referater