Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Vi fører til prøve i 9. klasse og planlægger vores undervisning med afsæt i Børne- og
Undervisningsministeriets Fælles Mål i følgende fag:


 • Billedkunst
 • Børnehaveklasse
 • Dansk
 • Engelsk
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Tysk
Fagdag Yngstegruppen på besøg på landbrug

På vores skema kan man se følgende fag:


”De kreative fag” dækker målene i musik, billedkunst, madkundskab, håndværk og design.


”Fagdag” dækker målene i natur/teknologi, historie, kristendomskundskab samt de timeløse obligatoriske emner (Færdselslære, Sundheds- og seksualundervisning, Uddannelse og job).


”Aktivitetstime” er undervisning som ligger ud over målene i de almindelige fag. Faget har følgende mål: Klik her


”Morgensang” bidrager til målopfyldelse i mange af skolens fag. Hver dag startes dagen fælles i aulaen for alle elever. Her synger vi sammen, skolelederen fortæller om et emne, vi fejrer fødselsdag, og der er mulighed for fælles beskeder. Forældre er velkomne til at deltage.

Udskoling

I 2024 starter vi udskolingen (7. klasse) op, og her kommer udskolingsfagene (Biologi, Geografi, Fysik/kemi, Samfundsfag) i spil. I disse fag tager vi ligeledes udgangspunkt i fælles mål. Vi forventer at være prøvefri i kristendomskundskab og historie. Nærmere info kommer.